Gizlilik ve Kullanım Koşulları


Gizlilik

Dr. Özlem Önen, web sitesindeki formlar aracılığıyla ziyaretçilerin gönüllü olarak sunduğu kişisel verileri (ad-soyad, e-posta adresi, iş ve ev adresi, telefon numarası vb.); mahkeme kararı ile talep edilmesi gibi yasal bir zorunluluk olmadıkça açıklamaz, üçüncü kişilere kiralamaz, satmaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Dr. Özlem Önen bu bilgileri size basılı olarak ya da e-posta yoluyla yayınlar, yazışmalar ve bildirimler göndermek için yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde kullanır.

Kişisel bilgilerinize sadece Dr. Özlem Önen erişebilir. Dr. Özlem Önen, istatistiksel bilgileri (yaş, cinsiyet, coğrafi konum, web tarayıcısı tipi vb.) web sitesini iyileştirmek ve hasta profilleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için kullanır. Bu bilgileri üçüncü kişilere açıklamaz.

Dr. Özlem Önen, web sitesindeki linkler aracılığıyla bağlanacağınız diğer web sitelerinin bu web sitesinin gizlilik ilkelerine uyacağını garanti etmez. Bu yüzden, kişisel bilgilerinizi diğer web sitelerine vermeden önce onların gizlilik kurallarını incelemenizi öneririz.


Kullanım Koşulları

Tüm bilgi, yorum ve görseller sadece genel bilgilendirme amacı taşımakta olup bir doktora bizzat danışmanın yerini alamaz. Tanı ve tedaviye yönlendirmez. Adı geçen tüm girişimsel ve cerrahi işlemler hastane ortamında gerçekleştirilir.

Web sitesinde yayınlanan telif ile diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları Dr. Özlem Önen'a aittir. Videolar lisanslıdır. Tüm yazılı ve görsel materyallerin, yazılım ya da hizmetlerin ve web sitesi tasarımının her türlü hakkı saklıdır. Dr. Özlem Önen'ın yazılı izni olmaksızın hiçbiri kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, teşhir edilemez, dağıtılamaz, devredilemez, kiralanamaz, satılamaz veya herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu hakları ihlal etmek suç teşkil eder. İhlal durumunda yasal sorumluluk ihlalde bulunan kişiye aittir.

Kullanıcı web sitesindeki içeriği referans alarak bir işlem yaptırmak niyetinde olduğunda güvenilir son bilgiyi Dr. Özlem Önen'tan alması gerektiğini kabul eder. Web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel ya da doğru olup olmadığı garanti edilmemektedir. Kullanıcının sadece bu bilgilere dayanarak yaptıracağı işlemler için Dr. Özlem Önen herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Dr. Özlem Önen veri ya da kar kaybından kaynaklananlar da dahil olmak üzere web sitesinin kullanımından ortaya çıkabilecek özel, cezai, geçici ya da kalıcı, direkt ya da dolaylı herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Bu web sitesindeki formların doldurulmuş olması kullanıcıya kazanılmış hak iddiası da dahil olmak üzere herhangi bir hak tanımaz. Bu formlara eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesindeki sorumluluk kullanıcıya aittir.

Web sitesinin hatasız olması için her türlü çaba gösterilmiş olmasına rağmen, sitede var olan ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmez. Web sitesinin virüs, trojan ve benzeri yazılımlardan arındırılmış olması için imkanlar dahilinde tüm tedbirler alınmıştır. Yine de tam güvenliğin sağlanması için kullanıcı kendi virüs koruma programlarını kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, web sitesine girdiği için kendi yazılım sistemlerinde oluşabilecek tüm hatalardan ve doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu soruşturma talebi varsa veya kullanıcının Dr. Özlem Önen'a ait yazılım sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işlevini bozacak şekilde herhangi bir elektronik saldırıda bulunduğunun tespit edilmesi halinde Dr. Özlem Önen, kullanıcının kimlik bilgilerini yasal makamlara bildirme hakkına sahiptir.

Web sitesi mesaj ve başvuru formlarına yüklenen tüm içerikler güvenilirlik, uygunluk ve telif hakkı açısından yasalara uygun olmak zorundadır. Web sitesine; hakaret içeren, küçük düşüren, müstehcen, tehditkar, özel ve kamu haklarına saldırıda bulunan, sakıncalı, suç oluşturacak, suça teşvik edecek, herhangi bir tarafın haklarını çiğneyecek, mükellefiyete yol açacak ya da kanuna karşı gelecek herhangi bir materyal yükleyemez ya da burada yayınlayamazsınız. Ticari bir içerik de yükleyemezsiniz. Mesaj ve başvuru formları yolu ile bu tür eylemlerde bulunmak suç teşkil eder.

Kullanıcılar ile Dr. Özlem Önen arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda Dr. Özlem Önen'a ait bu web sitesinin elektronik kayıtları delil olarak kabul edilir. Bu tür anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerlidir.

Dr. Özlem Önen, bu web sitesinin herhangi bir içeriğini, sağladığı hizmeti veya kullanım koşulunu bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme ve iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen veya yürürlükten kaldırılan her hüküm yayın tarihinde tüm kullanıcılar için geçerlidir.

Kullanıcı, bu web sitesine girerek yukarıda belirtilmiş olan koşulları kabul etmiş sayılır. Gizlilik ve kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız bu web sitesini kullanmamalısınız.