Hakkımda


ÖZGEÇMİŞ


1974’de Zonguldak Devrek’ te doğdum. Önce ailemin mesleği, ardından kendi çalışma koşullarım sebebiyle ülkemizin pek çok ilinde bulundum. İlkokula Tunceli Hozat’ta başlayıp, Adapazarı’nda tamamladım. Ortaokulu Gaziantep’te, liseyi Şanlıurfa’da okudum.


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Yalova Armutlu sağlık ocağında çalıştım.


Ardından 2 yıl Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı Asistanlığı yaptıktan sonra çok sevdiğim mesleğimi yapmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi asistanlığını kazandım.


Mecburi hizmetimi Adana Ekrem Tok Ruh sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladım. İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde geçen 8,5 yıllık devlet memuriyetimin ardından, takip ettiğim çocuk ve gençlere hak ettikleri vakti ayırabilmek adına kendi muayenehanemde hizmet vermeye başladım.KATILDIĞIM ÖNEMLİ EĞİTİMLER VE KURSLAR


 • İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneğinde Doç. Dr. Ayhan eğrilmez yönetiminde Psikanalitik Yönelimli Grup terapisi (2007-2011), Kuramsal Eğitim (2007-2008)
 • CETAD Temel Eğitim 1.Kısım online eğitim 7 Şubat 2021- halen sürmekte
 • Acceptance and Comminment Therapi Eğitimi. 13.09.2021- halen sürmekte
 • Tavistock Bebek gözlemi eğitimi DEÜ tıp Fakültesi 2006-2009


UZMANLIK TEZİ


 • Cinsel İstismara Uğrayan ergenlerde Bireysel, Ailesel ve İstismara Ait Özelliklerin Tanımlanarak, İstismara Uğrama ve Psikiyatrik bozukluk Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Kontrollü bir Çalışma;


BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER


 • Türk Tabipleri Birliği - İzmir Tabip Odası
 • Türkiye Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği


KONFERANS VE SUNUMLARSempozyum ve Ulusal Toplantılarda Yapılan Konuşmalar:

 • İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği tarafından düzenlenen “Psikanaliz ve Sinema” etkinliği, “Whiplash” filmi analizi. 14 Aralık 2018
 • Bireysel İlişkilerde ve Toplum Düzeyinde/Düzleminde Birlikte Olma Sanatı. Facebook Community Leadership Circles "Birlikte Olma Sanatı" Toplantısı Sunumu. 09.02.2019.
 • İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği tarafından düzenlenen “Psikanaliz ve Sinema” etkinliği, Ocak ayında Piyanist (The Piano Teacher) filmi analizi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi. 30 Ocak 2020.
 • “Göç: Unutursam Yok Olurum” sempozyumu içinde éGöçün Çocukalrı: Kurbanlar ve zorbalar” başlıklı sunum. 18.0cak 2020. İ zmir Sanat Tiyatrosu Kültürpark.
 • “Göç: Unutursam Yok Olurum” sempozyumu içinde éGöçün Çocukalrı: Kurbanlar ve zorbalar” başlıklı sunum. 01.Mart 20201. Diyarbakır
 • “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü Etkinliği” içinde “Temple Grandin” Filmi analizi. Behçet Uz Çocuk Hastanesi. 02..4.2020
 • Korona Günlerinde Söyleşi. Psikeart, Psikesinema ve psikesanatizmir olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı Etkinliği. Adnan Saygun Kültür Merkezi. 14.Nisan 2020.
 • Sinema ve Mitoloji Seminerleri: "Mitlerin Ortak Özelliği: Yaratılış“ teması içinde “Maya kültüründen Hint ve Hristiyan kültürüne: yaratılış / “Kaynak” filmi üzerine” başlıklı sunum. Psikeart dergisi- Aksanat işbilrlği. 13.Mayıs 2021.
 • Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Kursu. HASUDER-UNFPA ortak etkinliği. “Ergenlerle İletişim” ve “Adli bildirim” Çevrim içi eğitici eğitimi. 2021.
 • İzmir Tabip Odası “Kadın Psikiyatristler Kadın Filmlerini Konuşuyor’ etkinliği kapsamında “Never, Rarely, Sometimes, Always" (Her Zaman, Bazen, Ara Sıra, Hiçbir Zaman” filmi analizi. Çevrim içi Etkinlik. 05.07.2021


Panelist Olarak Davetli Olunan Sempozyum / Kongre Sunumları:

 1. Bir Çocuk Psikiyatri Biriminde 11 Yaşında Bir Kız Ön Ergene Narkolepsi Tanısı Koymak: Olgu Sunumu. 21. Ergen Günleri Kongresi Denizli. 1-3 Aralık 2016
 2. Bipolar Bozukluk, Depresif Bozukluk ve Nöroinflamasyon: Panel. 27.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi İzmir. 10-13 Mayıs 2017
 3. Nörolojik hastalıklarda dayanıklılık. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi İstanbul. 9-12 Mayıs 2018
 4. Rüzgâr Gibi Geçti “Aşk ve iç savaş ekseninde kendini aldatmak” Narsisizmin kökleri-20. 05.2021. Ulusal Çocuk Ergen Psikiyatrisi Kongresi


KİTAP BÖLÜMLERİ 1. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar. Temel Kitap. Türk Psikiyatri Derneği Yayınları. Çocukluk ve Ergenlik Çağı Başlangıçlı Şizofreni. 2. Baskı. 2018.
 2. Teknoloji ile Gelen Siber Zorbalık ve Çocuk Ergen Ruh Sağlığına Yansımaları. "Sağlıkta Son Trendler" içinde. Akademisyen Kitabevi A.Ş. 2021. 45. Bölüm